سرود استالینگراد

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سرود استالینگراد از ترانه سرودهای کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی خارج از کشور در دهۀ ۱۳۵۰ بود. ترانه سرا و آهنگ ساز این ترانه سرود نامشخص است و متاسفانه هیچ نسخۀ ضبط شده ای از آن در دسترس نیست. ملودی آن توسط رفقای کنفدراسیون احیاء به صورت شفاهی باقی مانده است و امیدواریم فرصت اجرا و بازخوانی آن فراهم شود.

پرچم سرخِ پیروز تو/ مانده بر جای خود برقرار

پرچم سرخِ دنیای نو/ شد ز پیکارت استوار

می ستاییم نامت با سرود/ نام جاویدت زنده باد

قلب خود چون آتشین گُلی/ نثارت سازیم استالینگراد

بر در و بام و ایوان تو/ نقش جانبازی هایت به جاست

خون فرزندان خاک تو/ روی هر برگ گلی پیدا است

می ستاییم نامت با سرود/ نام جاویدت زنده باد

قلب خود چون آتشین گُلی/ نثارت سازیم استالینگراد

مردم گیتی در رزم تو/ نغمۀ پیروزی خوانده اند

مردمت با عزم آهنین/ دشمن از خاکت رانده اند

می ستاییم نامت با سرود/ نام جاویدت زنده باد

قلب خود چون آتشین گُلی/ نثارت سازیم استالینگراد