فایل صوتی کتاب کمونیسم نوین با اجرای شکیب مصدق

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

نتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) فایل صوتی ترجمۀ فارسی کتاب ارزشمند و راهگشای کمونیسم نوین اثر رفیق باب آواکیان که توسط هنرمند و خواننده انقلابی شکیب مصدق اجرا شده است را منتشر می کند. فایل صوتی و شنیداری این کتاب از روی ترجمه فارسی چاپ اول این کتاب در بهار ۱۳۹۷ که توسط گروه مترجمان حزب ما صورت گرفت،(https://bit.ly/2qj4x7x) پیاده شده است. تاکنون مقدمه و بخش اول کتاب آماده شده و در آینده سه بخش دیگر کتاب نیزپس از اجرا و تدوین منتشر خواهند شد.

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) آبان ۱۳۹۸

مقدمه و جهتگیری صفحات ۱۵ تا ۵۶

بخش اول: روش و رویکرد، کمونیسم به مثابۀ علم صفحات ۵۷ تا ۱۴۰