کتاب پرنده نو پرواز (صوتی)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کتاب پرنده نوپرواز گفتگو با یکی از رفقای شرکت کننده در مبارزه مسلحانه سربداران و قیام آمل است که در سال ۱۳۸۳ توسط انتشارات حزب کمونیست ایران(مارکسیست، لنینیست، مائوئیست) منتشر شد. به مناسبت سی و هشتمین سالگرد این قیام، این کتاب توسط انتشارات حزب به صورت فایل صوتی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

فایل صوتی کتاب پرنده نوپرواز. فصل اول. مقدمه
فایل صوتی کتاب پرنده نوپرواز. فصل دوم: تدارک
فایل صوتی کتاب پرنده نوپرواز. فصل سوم: آغاز
فایل صوتی کتاب پرنده نوپرواز. فصل چهارم: چهارم نبرد در شهر
فایل صوتی کتاب پرنده نوپرواز. فصل پنج: تلاشهای بعدی
فایل صوتی کتاب پرنده نوپرواز. فصل ششم آنچه در باره سربداران می پرسند