به یاد رفیق هلین بولِک / Helin Bölek'in anısına

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به یاد رفیق هلین بولِک از هنرمندان انقلابی گروه موزیک گروپ یوروم که پس از ۲۸۸ روز اعتصاب غذا در اعتراض به دستگیری رفقایش و سرکوب آزادی توسط رژیم فاشیستی و اسلامگرای اردوغان، جاوادنه شد. این متن ابتدا به فارسی نوشته شد و سپس توسط رفقا و دوستداران حزب به ترکی ترجمه شده است.

پرنده ای دویست و هشتاد و هشت روز است که می خواند

با انعکاس نگاه آخرین کودک ارمنی در چیای آگری۱ می خواند

از سلولِ ناظم حکمت تا دنیزی۲ که آرام نمگیرد

از حنجرۀ کایا تا قزل­دره۳ که باران می باردش.

می خواند

با هُرم نفسهای اسبهای خُی کردۀ دَرسیم

از سینۀ سوختۀ سازِ سرحد۴ تا شاهینهای آزادباز شِرناخ

از ییلماز و راهش۵ تا ایبو۶ که زبان نمی گشاید.

پرنده ای دویست و هشتاد و هشت روز است که می خواند.

*صحاف. فروردین ۱۳۹۹

ترجمه ترکی

Ötüyor bir kuş ۲۸۸ gündür

Son Ermeni çocuğunun bakışının Ağrı Dağı’nıdaki yansımasıyla

Ötüyor

Nazım Hikmet’in hücresinden hiç durmayan Deniz’e kadar

Kaya’nın gırtlağından yağmur vuran Kızıldere’ye.

Ötüyor

Dersim’in terli atlarının sıcak nefesiyle

Serhat’ın yanık sazından Şırnak’ın yüksek uçan şahinlerine

Yılmaz Yol’undan sır veremeyen İbo’ya.

Ötüyorbir bir kuş ۲۸۸ gündür

توضیح اسامی

۱-چیای آگری: کوه آرارات و نام یکی از رمانهای یاشار کمال.

۲- دنیز: به ترکی یعنی دریا و اشاره به نام دنیز گزمیش انقلابی چپگرای ترکیه که در سال ۱۹۷۲ در آنکارا اعدام شد. همچنین نام یکی از ترانه های گروه یوروم

۳- قزل دره: محل جان باختن رفیق ماهر چایان و نه نفر از رفقایش در محاصره نظامیان فاشیست ترکیه در ۳۰ مارس ۱۹۷۲. همچنین نام یکی از ترانه های گروه یوروم

۴-اشاره به هوزان سرحد از ترانه خوانهای کرد هوادار حزب کارگران کردستان که در بمباران هوایی ارتش ترکیه در ۲۲ جولای ۱۹۹۹ جان باخت.

۵-اشاره به ییلماز گونی فیلمساز انقلابی کرد ترکیه و فیلم معروفش یول (راه) ۶- اشاره به ابراهیم کایپاکایا از رهبران جنبش مائوئیستی ترکیه که در ۱۸ مه ۱۹۷۳ در زندان دیاربکر زیر شکنجه جان باخت. یکی از گروه های موزیک انقلابی ترکیه ترانه ای با نام رفیق ابراهیم در مورد جان باختن ایبو اجرا کرد.