ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی حتی در وضعیت شیوع کرونا هم متوقف نمیشود!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در شرایطی که دنیا و ایران درگیر معضل جهانی شیوع ویروس کرونا هستند و هر روزه هزاران انسان به این علت جان شان را از دست می دهند، رژیم جنایت کار ایران، زندانی سیاسی مصطفی سلیمی را صبح امروز ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ در زندان سقز به قتلگاه فرستاد و اعدام کرد.

این زندانی سیاسی در حالی اعدام شد که بیش از ۱۶ سال از عمرش را به اتهام عضویت در احزاب کردی، بدون حتی یک روز مرخصی در زندانهای رژیم به سر برده بود. او روز ۸ فروردین ۹۹ در جریان شورش زندانیان زندان سقز توانست به همراه تعداد دیگری از زندانیان گریخته و به کردستان عراق برود. اما توسط مأمورین سازمان امنیت حکومت کردستان (آسایش) در روستای گرمک پنجوین دستگیر شد. مأمورین آسایش باوجود اطلاع از احتمال بالای مرگ وی در صورت بازگرداندنش به ایران، وی را تسلیم جمهوری اسلامی کردند. حاکمین مرتجع و نوکرصفت اقلیم کردستان با تحویل دادن مصطفی سلیمی، همدست رژیم جنایت کار اسلامی شدند.

جباری دادستان عمومی دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در سنندج مدعی « دستگیری مصطفی سلیمی توسط ماموران انتظامی ایران و با همکاری مردم بانه و سقز» شد. در حالی که این زندانی سیاسی در منطقۀ پنجوین و مرز مریوان به مسئولین امنیتی ایران تحویل داده شد. اعدام زنده یاد مصطفی سلیمی در ادامۀ سیاست ۴۰ سال سرکوب، اعدام و کشتار فاشیستی مردم و فعالین سیاسی کردستان توسط جمهوری اسلامی است.

اعدام این زندانی سیاسی توسط جمهوری آدمکشان اسلامی به اتهام «عضویت در گروه های مسلح»، بدون تردید اقدامی ارتجاعی، ضد انسانی و ظالمانه است. چرا که متشکل شدن و مبارزه مسلحانه علیه ستمگران، حق مردم است و کاربرد قهر توسط مردم در برابر رژیم تا به دندان مسلح جمهوری اسلامی، نه تنها عادلانه است بلکه باید مورد حمایت همگان قرار بگیرد. تنها کسانی به واقع مخالف قهر ضد انقلابی رژیم اسلامی هستند که از قهر عادلانۀ مردم و حق آنها مبنی بر مبارزه مسلحانه علیه حکومت حمایت کنند.

حزب ما ضمن محکوم کردن اعدام جنایت کارانۀ مصطفی سلیمی توسط رژیم جمهوری اسلامی و محکوم کردن همکاری حاکمین مرتجع اقلیم کردستان با مقامات امنیتی و نظامی ایران، گام اول و راه مقابله به چنین جنایاتی و پایان دادن به شرایط موجود را سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تلاش برای ایجاد جمهوری سوسیالیستی نوین ایران می داند.

حزب کمونیست ایران (م ل م) ۲۳ فرودین ۱۳۹۹/ ۱۱ آوریل ۲۰۲۰