هفده ساله بودی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به یاد محسن محمدپور کارگر ۱۷ ساله‌ای که در قیام آبان ۹۸ در خرمشهر (محمره) جاودانه شد

هفده ساله بودی که گفتی نه!
با گرمای نخل و دوغه بر دست
خیابان از پی خیابان دویده بودی
مثل امیرو یِ «دونده»
با رد تمام جاده‌های غریبِ جهان
بر پاشنه‌ی پا.
جاری است بر شقیقه‌هایت
هور و شَط و خلیج
و مُحَمَره‌ای که شَتَک می‌زند بر نیزار سینه‌ات
وقتی هفده ساله بودی
هفده ساله رفتی
و هفده ساله ماندی….
باز هم فصل خارَک رفت و نیامدی
باش در فصل طوفان بیایی.

اول ماه مه ۱۳۹۹
الف.صحاف

*دوغه، کوره های کوره پزخانه
*امیرو شخصیت اصلی فیلم دونده به کارگردانی امیر نادری
*هور، برکه و آبگاهی با نیزار
*خارَک، خرمای نارس