یک سند تاریخی: ما دربارۀ دوم خرداد ۷۶ چه گفتیم؟

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و روی کار آمدن سید محمد خاتمی و سناریوی موسوم به اصلاحات باعث واکنش تمامی احزاب، سازمانها، گرایشات و شخصیتهای سیاسی وقت ایران شد. رویدادی که در زمانۀ خود برای یک دورۀ تاریخی تأثیرات مشخصی بر روابط درون قدرت در هیئت حاکمۀ ایران، رابطه جمهوری اسلامی با امپریالیستها خصوصا اروپایی ها، موضع بخشهایی از طبقات و اقشار جامعه به ویژه میانی ها و خرده بورژوازی در قبال حکومت و همچنین بر احزاب و سازمانهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی گذاشت.

به این منظور نخستین تحلیلهای وقت جریان خودمان که در آن مقطع با نام اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) فعالیت می کردیم را به عنوان یک سند تاریخی بازنشر میکنیم. روشن است که این تحلیلها و اسناد رنگ و نشان زمانۀ خود را دارند و الزاما بیانگر تحلیل امروزی حزب ما در جمیع جهات نیستند. اما جوهر اصلی آن یعنی پافشاری بر ضرورت سرنگونی انقلابی تمامیّت جمهوری اسلامی از طریق انقلاب مردمی و جنگ انقلابی و استقرار دولت دیکتاتوری پرولتاریا در همان مقطع هم صحیح بودند.

این اسناد در نشریه حقیقت دور دوم شماره ۲۷ مورخ مرداد ۱۳۷۶ منتشر شدند که عبارتند از: نخستین واکنش اتحادیه کمونیستها به انتخابات و نتایج آن که در اطلاعیه ۵ خرداد ۷۶ با نام «انتخاب یک خادمِ امتحان پس داده» منتشر شد، مقالات «پس از انتخابات» و «درباره شعار جامعه مدنی». همچنین مطلبی با عنوان «محکها و چشم اندازها؛ نگاهی به مواضع برخی احزاب و گروه های سیاسی نسبت به نتایج انتخابات» که به بررسی، تحلیل و نقد موضع سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست ایران (کومله) پرداخته است.

برای مشاهده فایل PDF نشریه روی این نوشته کلیک کنید