زندگی نامۀ فکری رفیق امیر حسن پور از زبان خودش. به همراه یک سخنرانی دیگری دربارۀ تاریخ جنبش کمونیستی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سوم تیر ماه امسال سومین سال درگذشت زنده یاد رفیق امیر حسن پور فعال و معلم کمونیست انقلابی و طرفدار و مُبلغ سنتز نوین باب آواکیان است. به این مناسبت فایل صوتی دو سخنرانی رفیق که هر دو در جولای سال ۲۰۱۲ در جمع هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ایراد شده اند را برای نخستین بار از طریق کانال سائوند کلائود حزب منتشر میکنیم. فایل اول نوعی زندگی نامۀ فکری و سیر تحول اندیشۀ رفیق امیر در دوران نوجوانی و جوانی او است از خلال خاطراتش. فایل دوم هم سخنان او دربارۀ تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی است. فایل صوتی (MP3) هر دو سخنرانی در کانال تلگرام حزب قابل دسترسی است.

نظرات زنده یاد رفیق امیر همچنین در کتاب برفراز موج نوین کمونیسم که مجموعۀ مقالات، مصاحبه ها و یادداشتهای او دربارۀ موضوعات مختلف همچون انقلاب کمونیستی، تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی، جنبش دانشجویی و جنبش زنان، مسالۀ ملی و جنبش کردستان و مهاجرین است، گردآوری و اندکی پیش از درگذشت رفیق توسط انتشارات حزب ما در سال ۱۳۹۶ منتشر شدند.

وبسایت حزب کمونیست ایران (م ل م) ۳ تیر ۱۳۹۹