اعدام نوید، جنایت علیه بشریت است!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

«بر مرگ من زاری نکنید، سازماندهی کنید»! جو هیل

بار دیگر جمهوری اسلامی طی اقدامی زبونانه دست به جنایتی بزرگ زد و نوید افکاری را به اتهامی واهی و بر اساس احکام منسوخ و منفور شریعت اعدام کرد. نوید پیش از دستگیری محبوب قلوب اهالی شرافتمند محل زندگی و شهرش بود. اما پس از دستگیری و به ویژه طی یک ماه گذشته به علت شجاعت و تبدیل شدن به نمادی از رویارویی جمهوری اسلامی با جوانان شورشگر دی ۹۶ و آبان ۹۸، محبوب قلبهای میلیونها نفری شد که با بیم و هراس و عشق نسبت به سرنوشت او شب را به صبح می رساندند. «جرم » نوید این بود که به قول خودش زیر بار ظلم نرفت و در مرداد ماه ۹۷ همراه با دیگر جوانان شهر کوشیدند خیزش دی ۹۶ را دوباره شعله ور کنند.

سنگ بنای رژیم جمهوری اسلامی بر دشمنی آشتی ناپذیر و تخفیف نیافتنی با مردم گذاشته شده و طی بیش از چهل سال با خون بهترین زنان و مردان این کشور آبیاری شده است. سیاست این رژیم برای اداره جامعه تهدید و ارعاب و شکنجه و اعدام است و دم و دستگاه فریبکاری سیاسی اش را نیز زیر سایۀ سرنیزه تحمیل میکند. اما امروز دستگاه فریب سیاسی رژیم که بیش از دو دهه توسط اصلاح طلبان مدیریت میشد نیز کاری نمی تواند از پیش ببرد. پس هرچه بیشتر به حبس و شکنجه و اعدام متوسل میشود. این رژیم حتی یک قدم از سنت و خصلت جنایت و آدم کشی اش عقب نمینشیند. جمهوری اسلامی را باید از چوبه های دارش بیاویزیم. این تنها راه متوقف کردن جنایت های پایان ناپذیر آن است.

جمهوری اسلامی با اعدام نوید پیام روشنی برای جوانان عصیانگر و شورشی دارد: یا تسلیم یا طناب دار. و جوابش باید این باشد که: «مرگ بر جمهوری اسلامی»! انقلاب را سازماندهی میکنیم تا بساط سرمایه داران دینمدار فاشیست که از گوشت تن کارگران، زحمتکشان، زنان و کودکان کار تغذیه میکنند را جمع کنیم.

نوید نوشت: اگر اعدام شدم، همه بدانند در قرن بیست و یکم، با این همه سازو  کارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره یک انسان بی گناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید، اعدام شده است. سکوت شما یعنی حمایت ازظلم و ظالم …

این پیام، پژواک صدای جو هیل هنرمند انقلابی است که قبل از اعدامش در نوامبر ۱۹۱۵ در ایالات متحدۀ آمریکا نوشت: «بر مرگ من زاری نکنید، سازماندهی کنید»!

سراسر ایران را با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بپوشانیم. خشمهای سوزان را شعله ور کنیم و مردم و جوانان را در سراسر کشور برای انقلابی واقعی سازماندهی کنیم!

حزب کمونیست ایران (م ل م) ۲۲ شهریور ۱۳۹۹