انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) منتشر کرد: جنگ افغانستان زخمی بر پیکر بشریت که باید التیام یابد

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

توضیح: کتابچۀ جنگ افغانستان زخمی بر پیکر بشریت که باید التیام یابد نوشتۀ ژیلا انوشه پیشتر به صورت مقالات سلسله واری در نشریه آتش از شمارۀ ۹۵ (مهر ۱۳۹۸) تا شمارۀ ۹۹ (بهمن ۱۳۹۸) منتشر شد. اینک آن را به صورت یک کتابچۀ واحد منتشر میکنیم.

انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م) پاییز ۱۳۹۹