منتخبی از آثار و سخنرانی های رفیق امیر حسن پور

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سخنرانی درباره تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی

خاطرات رفیق امیر حسن پور دربارۀ سیر تحول فکری اش

سمینار فئودالیسم در کردستان پاریس آگوست ۲۰۱۶

سمینار نگاهی انتقادی به نقش روشنفکران کُرد در تاریخ معاصر کردستان

ما و زبان کردی (به زبان کردی سورانی)