آبان ادامه دارد

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مجموعه ای از اطلاعیه های حزب کمونیست ایران (م ل م) و مقالات نشریه آتش دربارۀ خیزش آبان ۱۳۹۸