زنان ماشین جوجه کشی نیستند!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

کبری خزعلی رئیس «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان خانواده» در «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (منصوب علی خامنه ای) در توئیتی به تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۴ دی ۱۳۹۹) لغو «اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان که باعث قتل جنین میشد» را تبریک گفت و ادامه داد «حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست»! او از تلاش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اتخاذ و قانونی کردن این تصمیم تشکر و تجلیل کرد.

به این ترتیب فرایند سقط جنین و خدمات مرتبط با آن در ایران باز هم محدودتر شد تا کماکان ستم سیستماتیک و قانونی علیه زنان و حمله به بدن زنان و حق تصمیمگیری زنان در مورد بارداری اختیاری در جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند. ستمی که در قوانین شریعت اسلامی صورتبندی شده و نماد آن حجاب اجباری است. اینکه چرا اسلامگرایان حاکم در ایران در اوج زمانه و روزهای بحران جهانی و مرگبار ویروس کوید ۱۹، در بزنگاه مخالفت علی خامنه ای با خریدن واکسن کرونا، در اوج بحران اقتصادی و آلودگی هوای بسیاری از شهرهای ایران، اینچنین پیگیر و خستگی ناپذیر به زنان و حقوق زنان یورش میبرند، در پیوند بنیادین و استراتژیک ستم بر زن با ماهیت دولت دیکتاتوری سرمایه داری دینمدار جمهوری اسلامی، حاکمیت قوانین شرع اسلام در ایران و ایدئولوژی و اخلاقیات دینی موجود در رهبری دولت و جامعۀ ایران است.

در تحلیل چنین توحش زن ستیزانه ای و در مقابل جامعۀ ضد زن و کریهی که اسلامگرایان در ایران حاکم کرده اند، ترجمۀ دو مقاله قدیمی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا (آر.سی.پی) در مورد فهم علمی و کمونیستی مسالۀ سقط جنین را باز نشر میکنیم. این دو مقاله در نشریۀ «کارگران انقلابی» ارگان وقت این حزب در شماره های ۵۸۳ و ۵۸۴ در دسامبر ۱۹۹۰ منتشر شد و توسط اتحادیه کمونیستهای ایران – سربداران در ۱۹۹۲ ترجمه و منتشر شد. همچنین برای تجسم و تصویر جهان و جامعه ای بنیادا متفاوت با زن ستیزیِ اسلامی حاکم، به بخشهای مربوط به حقوق و آزادی های زنان در سند «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی)» صفحات ۱۸۳ تا ۱۹۴ رجوع کنید.

جهت دانلود روی جلد جزوه کلیک کنید