قیام مسلحانۀ پنجم بهمن سربداران از زبان یکی از رزمندگان شرکت کننده در قیام. عقب نشینی باغ نارنج و به سمت جنگل

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

این دو فایل صوتی حاوی بخشهایی از خاطرات یکی از رزمندگان شرکت کننده در قیام مسلحانۀ پنجم بهمن سربداران آمل. این فایلها سی و پنج سال پیش ضبط شده اند. سال گذشته بخشی از این فایل را منتشر کردیم و امسال به مناسبت سی و نهمین سال قیام سربداران دو بخش دیگری از آن را منتشر میکنیم. فایلهای مزبور شامل رویدادهای مربوط به عقب نشینی دسته ای از رفقا از شهر به سمت باغ نارنج و سپس قرارگاه جنگلی سربداران در شب ششم بهمن و پس از شکست قیام است. تلاش ما بر این است که سایر فایلهای صوتی این مجموعه را به مرور منتشر کنیم.