گزارشی از بزرگداشت قیام سربداران در یکی از شهرهای ایران

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

جمعی از هواداران حزب کمونیست ایران ( م ل م) به مناسبت سی و نهمین سالگرد قیام پنجم بهمن و مبارزۀ مسلحانۀ سربداران، در یکی از شهرهای ایران در مراسمی دور هم جمع شدند و بر ادامۀ راه انقلابیون سربدار و کمونیست تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، تحقق انقلاب کمونیستی تحت رهبری حزب کمونیست ایران (م ل م) و سنتز نوین کمونیسم، استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین و رهایی بشریت تأکید کردند. حاضرین در این مراسم، با نصب عکسها و اسامی رفقای سربدار، نام و راه آنها را گرامی داشتند.