کتاب: زندگی نامۀ یک مومیایی

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

جزوۀ «دوران زمامداری برژنف: ظهور یک قدرت امپریالیستی؛ زندگی نامۀ یک مومیایی» در سال ۱۹۸۲ پس از مرگ لئونید بِرِژنف دبیر کل حزب به اصطلاح کمونیست و رهبر شوروی امپریالیستی در نشریۀ کارگر انقلابی (RW) ارگان وقت حزب کمونیست انقلابی آمریکا (RCP) نوشته شد. این جزوه نخستین بار در سال ۱۳۶۶ توسط اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) ترجمه و منتشر شد. چاپ دوم آن اینک به همت هواداران حزب ما مجددا تایپ و صفحه بندی شده و منتشر میشود. از فروپاشی شوروی امپریالیستی (۱۹۵۶-۱۹۹۱) مدتها میگذرد و برخی مطالب این جزوه دستخوش تغییر زمان و تحول و تکامل دیدگاه های کمونیستهای انقلابی شده است، با این وجود انتشار آن به عنوان یک سند تاریخی و البته در زمانۀ عروج یک قدرت امپریالیستی دیگر یعنی چین سرمایه داری که به نام سوسیالیسم و حزب کمونیست دست به کار استثمار توده های مردم چین و دیگر ملل جهان است، خالی از لطف نیست.

انتشارات حزب ما بر آن است برخی از جزوات تاریخی و تئوریک سابق را به مرور بازنشر کند و جزوۀ پیشِ رو نخستین گام در این پروژه است.

انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م). فروردین ۱۴۰۰