مجموعه مقالات و بیانیه های باب آواکیان در سال ۲۰۲۰

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

فایل PDF دانلود کتاب

ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران (م ل م). سال نشر ۱۴۰۰