هدف دولت آپارتاید اسراییل تحقق هولوکاست فلسطینی است!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م)

رژیم نژادپرست و فاشیست اسرائیل موجی از کشتار را در جواب به اعتراضات مردم فلسطین به اخراج خانواده های عربِ ساکن در محله شیخ جراح اورشلیم شرقی به راه انداخته است. تاکنون قریب صد نفر از مردم فلسطین جانباخته اند و هزاران نفر زخمی شده اند. اولین حملات به عربهای ساکن مناطق اورشلیم (بیت المقدس) توسط دسته های فاشیستی و بنیادگرای یهودی صورت گرفت که حمایت و پشتوانۀ حکومت نتانیاهو را به همراه داشتند. از طرف دیگر ارتش اسرائیل از زمین و هوا به سرکوب معترضانی پرداخت که با دستان خالی مبارزه میکنند و  منطقه غزه را که به لحاظ جمعیت یکی از متراکم ترین نقاط جهان است و به «بزرگترین زندان دنیا» معروف است، مورد حمله راکتها و بمباران نیروی هوایی قرار داد. مثل همیشه آمریکا و متحدین اروپایی اش سرکوب و کشتار مردم ستمدیدۀ فلسطین را حق طبیعی دولت اشغالگر اسرائیل میدانند. دسته های مرتجع صهیونیست با شعار «مرگ بر عربها» دهها نفر را سبعانه به قتل رسانده و مجروح کردند و منازل و محل کسب کارشان را به آتش کشیدند. در مقابل این جنایات موج نوینی از اعتراضات جوانان و مردم فلسطین بلند شده است که این بار برای اولین بار شامل شورش جوانانِ عرب ساکن مناطق اشغالی (اسرائیل) نیز هست.

به اعترافِ مقامات اسرائیلی اخراج مردم عرب از محلات و خانه های اجدادی شان بخشی از استراتژی دولت برای مستقر کردن یهودیان بنیادگرای مذهبی در بخش شرقی اورشلیم است. این استراتژی متعاقب به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ترامپ فاشیست صورت میگیرد. دامنه تعرضها محدود به مناطق اشغالی نیست و ارتش اسرائیل با نیروهای هوایی و زمینی خود وارد غزه شده است. تا پیش از این، طی دهها حمله به شهر غزه عدۀ زیادی از مردم کشته و زخمی و آواره شده اند. بهانه اسرائیل از حمله به شهر غزه، موشک پراکنی های مرتجعین حماس به مناطق مسکونی اراضی اشغالی است. تو گویی تا قبل از به وجود آمدن حماس حمله ای علیه مردم فلسطین انجام نشده است! هر انسان آزادی خواهی وقتی توجیه تهاجم تمام عیار اسرائیل به فلسطینیان به بهانه حملات موشکی حماس را از زبان آمریکا و قدرتهای اروپایی میشنود، چیزی جز احساس انزجار به او دست نخواهد داد.

اگر به تاریخ حماس نگاه کنیم، میبینیم که این سازمان در مقایسه با نیروهای سکولار و چپ فلسطین یک نیروی بسیار ضعیف بود و این رژیم اسراییل بود که برای مقابله با نیروهای سازمان الفتح و نیروهای مبارز سکولار فلسطین، حماس را تقویت کرد. بعد از آن هم جمهوری اسلامی با قصد و هدفی مشابه، به تقویت حماس پرداخت. از سوی دیگر به قدرت رسیدن رژیم دینمدار جمهوری اسلامی، به تمام نیروهای اسلامگرای منطقه از جمله حماس قدرت بخشید. علاوه بر این، قدرت گیری حماس نتیجه تسلیم طلبی سازمان الفتح و ایجاد رژیمی سرکوبگر و فاسد در مناطق خودگردان فلسطینی هم بوده است که همواره نقش بازوی سرکوبگر داخلی اسرائیل را بازی کرده اند.

دور جدید سرکوب مردم فلسطین امر تازه ای نیست و تا وجود پادگان نظامی آمریکا در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. حمله کنونی ارتش اشغالگر اسرائیل ادامه بیش از هفتاد سال جنایت علیه مردم فلسطین  برای پایمال کردن حقوق اولیه شان است. امری که از استقرار اسرائیل به مثابه یک دولت مستعمراتی اشغالگر و بازوی امپریالیسم آمریکا تا به امروز تداوم داشته است. شهر غزه سال ها است تحت بایکوت قرار دارد و به یک زندان بزرگ و اسارت گاه ساکنین آن تبدیل شده است. روشن است که کشتار مردم فلسطین ادامه یک جنایت جنگی است و روشی که رژیم اسرائیل به کار میبرد شبیه رژیم نازی در آلمان است که هر گونه مقاومت را با سیاست تنبه جمعی مردم به پاسخ میدهد. ما به به همین جهت، رویکرد اسراییل نسبت به مردم فلسطین را هولوکاست میخوانیم. کشتار این مردم بدون حمایت امپریالیسم آمریکا و کشورهای امپریالیستی اروپایی و سکوت و همراهی مرتجعین محلی و حکومت های عربی ممکن نمیبود.

بی تفاوتی حاکم در میان مردم ایران نسبت به سرنوشت ستمدیدگان این بخش از جهان، نکوهیده است. میدانیم که این بی تفاوتی عمدتا ناشی از نفرت و انزجار مردم از جمهوری اسلامی است که خود را پدرخواندۀ جنبش فلسطین می نمایاند و تحت عنوان مقابله با اسراییل و دفاع از فلسطین جنایتهای بسیاری را علیه مردم در ایران مرتکب شده است و سیاستهای ارتجاعی اش در منطقه را پیش میبرد. در حالی که در دهۀ ۱۹۸۰ میلادی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دست در دست اسلامگرایان لبنان که بعدها تبدیل به حزب الله لبنان شدند، در همدستی با آریل شارون اسراییلی، بزرگترین کشتارها را در اردوگاه های پناهندگان فلسطینی در لبنان پیش برده اند. توده های مردم در ایران و جهان باید بدانند که رژیمهای شان برای بی تفاوت کردن مردم جهان نسبت به یکدیگر، بی وقفه دروغ پردازی میکنند. رژیم های فاشیست دینمدار مانند جمهوری اسلامی و اسراییل در این کار، خبره اند. آنها با یکدیگر دشمن اند، اما دشمنی شان ربطی به منافع مردم ایران و فلسطین ندارد.   

در همراهی و همبستگی با مبارزات مردم فلسطین باید موجی از اعتراضات وسیع در جهان علیه این حملات صورت بگیرد. سکوت و کوتاه آمدن در مقابل این جنایات به هر شکل و با هر دلیلی شرکت در جنایت است و اگر مردمی فکر میکنند سکوتشان در مورد مهنتها و رنجهای مردم یک کشور دیگر، زندگی را برای شان راحت میکند اشتباه میکنند. سکوت در مورد ستمدیدگی دیگران، تبدیل به قوی شدن مرتجعین بومی و داخلی خود ما میشود. به دفاع از مبارزات مردم فلسطین برخیزیم. مردم فلسطین شایسته و نیازمند حمایت همه مردم دنیا هستند. جوانان فلسطین باید بدانند که رهایی خود را در همبستگی با مردم جهان بیابند و لازم است که از اسارت رهبری حماس و سازمان الفتح خود را بیرون بکشند و از منطق «صهیهونیسم یا اسلام» گسست کنند. و به جای آن، یک درک علمی که امروز در کمونیسم نوین باب آواکیان موجود است را اتخاذ کرده و موجی نوین با محتوایی نوین از مبارزه برای رهایی فلسطین را ایجاد کنند که الهام بخش همه ستمدیدگان جهان به ویژه مردم خاورمیانه و خصوصا مردم کشورهای عرب باشد.

حزب کمونیست ایران (م ل م)

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰/ ۱۵ مه ۲۰۲۱