فراخوان جلسه معرفی کتاب جدید امیر حسن پور در کلاب هاوس

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

لینک اتاق در کلاب هاوس

https://www.clubhouse.com/event/xBlq2Q22

کتاب «شورش دهقانان مُکریان ۱۳۳۱-۱۳۳۲» نوشتۀ زنده یاد امیر حسن پور اخیرا توسط انتشارات «کتاب ایران نامگ» در تورنتوی کانادا منتشر شد. کتاب ارزشمندی که برای نخستین بار به پژوهش تاریخی دقیق، مستند و مبسوطی دربارۀ شورش دهقانان منطقۀ مکریان در شمال کردستانِ ایران در سالهای آغاز دهۀ ۱۳۳۰ میپردازد.

رفیق امیر حسن پور سالها در این زمینه تحقیق کرده و به جمع آوری و سنتز اسناد تاریخی پرداخت. اهمیت کتاب فقط در جنبۀ اسنادی و تاریخی آن نیست، بلکه به لحاظ روش شناسی تحلیل تاریخی و طبقاتی دارای بینش علمی عمیقی است در فهم و تحلیل تاریخ جامعه و مبارزۀ طبقاتی.

بنا به اهمیت این کتاب، تنی چند از پژوهشگران و صاحب نظران حوزۀ مطالعات تاریخ اجتماعی معاصر ایران و تحقیقات مارکسیستی بر آن شدند تا در جلسۀ آنلاینی در کلاب هاوس به رونمایی و بررسی این کتاب بپردازند. این جلسه در روز یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰/ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ در کلاب هاوس ساعت ۲۰:۳۰ (هشت و نیم شب) به وقت ایران، ۱۸ساعت (شش عصر) اروپای مرکزی و ۱۲ (دوازده ظهر) به وقت ساحل شرقی آمریکای شمالی برگزار خواهد شد. سخنرانان این برنامه عبارتند از:

شهرزاد مجاب؛ استاد مطالعات زنان و آموزش دانشگاه تورنتو

ناصر مهاجر؛ پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسنده

مریم جزایری؛ فعال کمونیست و مروج سنتز نوین کمونیسم

فاتح شیخ؛ فعال سیاسی کمونیست و شاعر نوآور

سیاوش رنجبر؛ استادیار تاریخ معاصر ایران در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند