پیام به تجمع علیه طالبان در شهر هامبورگ آلمان

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

فایل PDF

افغانستان تاریخ رنج توده ها و مقاومت است. تاریخ این خطه قریب به نیم قرن است که به دستان پوسیده ی اسلامگرایی و قدرت های سرمایه داری امپریالیستی در تقابل مقاومت توده های افغانستانی به نگارش درآمده است. این دستان تاریخ افغانستان را نوشته اند، پشت این دستان، پاهای بسیاری جا ماند، پشت این تاریخ زنان بسیاری سنگسار شدند، پشت این جنگ ها، رویا های بسیاری بر باد رفت،  پشت این جنایات، جان های بسیاری از بین رفت. این داستان را دیگر همه ی ما می دانیم، همه ی ما می دانیم اما گویا دیگر پاها، زنان، رویاها و جان های افغانستانی توجه چندانی جلب نمی کند.

در این میان که جنایات اسلامی و «دموکراتیک» امپریالیستی را روزمره و عادی سازی می کنند؛ نیاز به تغییر بنیادی این اوضاع از هر شکاف وضعیت فریاد می کشد. کشورهای امپریالیستی از امپریالیسم روس گرفته تا امپریالیسم آمریکا و ناتو از سویی و بنیادگرایی مذهبی در اشکال مختلفش از طالبان  و داعش و جمهوری اسلامی از سویی دیگر مسئول فلاکتی اند که بر افغانستان آوار کرده اند. روشن است که راه رهایی مردم سمت گیری با هیچ یک از این دو پوسیده نیست. این دو، به گواهی تاریخ، نه بدیل وضعیت که تقویت کننده ی یکدیگرند. جنگ و صلح آنان، یک قربانی اصلی داشته: منافع توده ها وسیع مردم.

تضادهای افغانستان راه میانه ای ندارد، چهل و چند سال است که انواع دولت های امپریالیستی، اسلامی، جهادی/تکنوکراتیک در افغانستان بر مسند حکمرانی تکیه زدند و چیزی جز ویرانی، آوارگی، فقر، فلاکت، تشدید ستم بر زنان، ستم ملی به ویژه علیه هزاره ها در بر نداشته اند. افغانستان مانند هر نقطه ای از این جهان، و بیش از هر نقطه ای، به راه و بدیل بنیادا متفاوتی نیاز دارد.

این بدیل متفاوت در عصر ما، مبارزه برای کمونیسم است. ما بر این بدیل پای می فشاریم و عمیقا معتقدیم دل بستن به هر گونه بدیل دیگری جز بازتولید ستم و استثمار ثمری نخواهد داشت. اما کمونیسمی که باید و میتوان توده های مردم را حول آن و در مقابل وضعیت موجود بسیج کرد، «کمونیسم» دروغین روسی نیست. بلکه کمونیسم نوینی است که بنیادهای وضعیت و جهان و تضادها ی اساسی که به وحشتهای موجود دامن میزنند را تشریح کرده و راه رهایی از آن را ترسیم می کند. حزب ما ضمن محکوم کردن تمامی جنایات، جنگهای جنگسالاران اسلامگرا، اشغالگری های امپریالیستی، زد و بند و حضور دولتهای مرتجع منطقه به ویژه جمهوری اسلامی فاشیستی ایران و تمامی دسته ها و گروه ها و دولتهای وابسته به دو پوسیدۀ امپریالیسم و اسلامگرایی، اعلام میکند شکلگیری قطب و جریانی از کمونیستهای معتقد به کمونیسم نوین باب آواکیان در افغانستان و تلاش برای ایجاد جنبشی برای انقلاب کمونیستی و جلوگیری از تقسیم هر چه بیشتر توده های مردم بین دو این پوسیده، مهمترین و کلیدی ترین حلقه است. حزب ما در کنار رفقای افغانستان و دست در دست یکدیگر با تمام قوا تلاش می کند تا در ایران و افغانستان چنین قطبی را ایجاد کرده و قدرتمند سازیم.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

۲۰  تیر ۱۴۰۰/ ۱۱جولای ۲۰۲۱