وقایع اخیر نقده، ادامه جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم است

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

طی روزهای اخیر تنشها و ناآرامی هایی در شهر نقده اتفاق افتاد که به کشته شدن دست کم دو شهروند کُرد و مجروح شدن چندین شهروند دیگر توسط نیروی انتظامی و دسته جات اوباش پان تُرک منجر شد. در جریان این ناآرامی ها تعدادی از پان ترکهای شهر به مناطق محل زندگی و مغازه های شهروندان کُرد حمله کردند و ضمن سر دادن شعارهای شوینیستی و مذهبی به تهدید کردهای شهر پرداختند. رویدادی بس ارتجاعی که زمینۀ مناسبی برای تحرکات تفرقه افکنانۀ رژیم فاشیستی اسلامی ایران فراهم خواهد کرد و دستاوردی جز ایجاد تضادهای فرعی و ارتجاعی و تعمیق آنها در میان مردم در بر ندارد. آن هم در شرایط کنونی که تمامیت رژیم زیر فشار ضربات و اعتراضات مردمی است و هر روز صدای مردم علیه ستم و سرکوب و تبعیض و بی عدالتی و جنایت و ناکارآمدی جمهوری اسلامی از هر کجا بر میخیزد.

ماجرا با اختلاف مالی میان مشتری و صاحب یک تعمیرگاه ماشین شروع شد و با حملۀ چندین نفر از اوباش شناخته شدۀ پان ترک با سلاح سرد به تعمیرگاه اتوموبیل یک شهروند کُرد ادامه پیدا کرد. پان ترکهای مهاجم که از دوستان مشتری نامبرده بودند، از عوامل و نزدیکان علی زنجانی حسنلویی نمایندۀ اوصولگرای نقده در مجلس رژیم هستند. در جریان این درگیری، یک شهروند ۳۳ ساله کُرد اهل اشنویه به نام فردین ابراهیمی با سلاح سرد کشته شد. صاحب تعمیرگاه نیز به شدت مجروح شده و در بخش مراقبتهای ویژۀ بیمارستان شهر بستری شد. ضارب توسط کسبۀ محل دستگیر شد و مردم با تجمع در مقابل کلانتری یازده نقده، خواهان رسیدگی عاجل به پرونده شده و علیه زنجانی حسنلویی شعار دادند. در ادامه نیروهای یگان ویژۀ از میاندواب و ارومیه با باتوم و سلاح ساچمه زن به مردم حمله کردند. عجیب آنکه دسته جات سازمان یافتۀ پان ترک نیز همزمان در کنار نیروی انتظامی با شعار «بو توپراکدا پای اولماز/ سولدوز کوردستان اولماز» (این خاک قابل تقسیم نیست، نقده کردستان نیست»  و فریادهای «حیدر حیدر» به طرف شهروندان کُرد حمله ور شده و به شکستن شیشۀ مغازه های کردها و حمله به خانه های شان در محلۀ بالغچی پرداختند. در جریان این درگیری نیز یک شهروند ۲۷ سالۀ کُرد به نام محمد علیزاده با شلیک سلاح ساچمه زن کشته شده و چندین نفر دیگر به شدت مضروب و مجروح شدند.

طی سالهای اخیر جریانات پان ترک و ناسیونال-شوینیست ترک مانند «گوناز»، «گاموح»، «ینی گاموح»، «حرکت ملی آذربایجان جنوبی» و غیره در مناطق محل زندگی توده های ترک و کُرد در آذربایجان غربی و کردستان مُکری به صورت سازمان یافته علیه شهروندان کُرد و احزاب سیاسی-نظامی کردستان به فعالیت تبلیغی و نفرت پراکنی پرداخته و کردها را «اقلیت مهاجر»، «آشوب طلبان طرفداران گروه های تروریستی کُردی» و «خواهان تجزیۀ خاک آذربایجان» خطاب میکنند. در شهر نقده، دو دسته محفل پان ترک فعال هستند: یکی جریان مرتبط با حزب فاشیستی «حرکت ملی» ترکیه (MHP) و دیگری جریان ناسیونالیستی-فاشیستی ترک که توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سازماندهی شده و دارای گرایشات مذهبی شیعی و ضد کُردهای اهل سنت هستند! طرفداران رسمی و شناخته شدۀ این گرایشات سوپر ارتجاعی در تلویزیونهای ماهواره ای شان مانند «گوناز تی وی» حتی از احادیث ارتجاعی فقه شیعه سند می آورند که «داد و ستد با کردها مکروه است» و «کردها غیر انسان و از اَجِنه هستند»!!!

مسائلی از قبیل اتفاقات اخیر نقده، نه بحث اختلاف شیعه و سنی است نه کُرد و تُرک؛ بلکه ادامه جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم کردستان است که از روز اول روی کار آمدن رژیم آغاز شد. روشن است که رژیم جمهوری اسلامی به شدت از چنین گرایشات عقب مانده ای استقبال کرده و به آن دامن میزند. جمهوری اسلامی در سال ۵۸ با زعامت آخوندهای مرتجع و جنایتکاری چون ملا حسنی به تحریک بخشهای مذهبی شهر نقده علیه کردها پرداخت و به جنگ ارتجاعی ترک و کرد در شهر دامن زد. این یکی از ویژگی های رژیمهای فاشیستی از جمله فاشیسم اسلامی در ایران است که حول شکافهای موجود در جامعه یا شکافها و تضادهای جعلی، یک پایۀ عقب مانده را بسیج کرده و به جان مردم بیاندازد. آنها به اندازۀ کافی مراکز فکری، عملیاتی و ایدئولوژیک دارند تا حول تضادهای ارتجاعی مذهبی و دینی یا تفاوتهای ملی و هویتی و دیگر تبعیضات اقتصادی و فرهنگی، تضادهای فرعی و ارتجاعی جعل کرده و به راه بیاندازند.

آنچه جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر در نقده به نمایش گذاشت، بیانگر پتانسیل این رژیم جهت سازماندهی و جذب گرایشات فاشیستی مختلف در مسیر تداوم و بقای خود و سازماندهی آنها علیه توده های مردم است. اگر چشم انداز انقلاب کمونیستی در افق تحولات سیاسی ایران ظاهر نشود و روند حرکت جامعه را به راهی متفاوت از وضع موجود تغییر ندهد؛ اگر کمونیستهای انترناسیونالیست رهبری توده ها علیه جمهوری اسلامی را به دست نگیرند و با تغییر فکر مردم در مسیر مبارزه برای سرنگونی رژیم و انقلاب، جامعه را به فراز نوینی از همزیستی و پویایی و وحدت در عین تکثر و تنوع هدایت نکنند؛ اگر آلترناتیو «جمهوری سوسیالیستی نوین[۱]» به تضادهای موجود در جغرافیای ایران، جوابهای انقلابی و رهایی بخشش را ندهد، تصویر رقت بار و کریهی که طی روزهای اخیر در نقده شاهد آن بودیم، بار دیگر میتواند به شکلی متفاوت و در جغرافیای دیگری روی بدهد.

حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۷ مرداد ۱۴۰۰. ۸ آگوست

توضیح عکس: محمد علیزاده سمت راست، فردین ابراهیمی سمت چپ که در وقایع اخیر شهر نقده جان باختند


[۱]  نگاه کنید به قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (پیشنویس پیشنهادی). مصوب حزب کمونیست ایران (م ل م). بهمن ۱۳۹۷. در وبسایت cpimlm.org