فراخوان به جلسۀ کلاب هاوس: چگونه و چرا «مارکسیسم قانونی» تاریخ کمونیسم را تحریف میکند؟

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کافه پِراودا در پلاتفرم کلاب هاوس برگزار میکند:

چگونه و چرا «مارکسیسم قانونی» تاریخ کمونیسم را تحریف میکند؟

سخنرانی مریم جزایری، ابوالفتح صحاف همراه با پرسش و پاسخ

در نقد مقالۀ مارچلو موستو با عنوان «آبیمال گوسمان و تراژدی مائوئیسم در آند»

جلسه کلاب­ هاوس روز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰/ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران

لینک اتاق و جلسه در کلاب هاوس

https://www.clubhouse.com/join/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7-pravda/vfKEH4GX/M8Y1eA3D