نه به جنگ جهانی سوم! آنچه باید نابود شود این سیستم است؛ نه بشریت. به مناسبت روز جهانی کارگر؛ ۱ می ۲۰۲۲

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

به مناسبت روز جهانی کارگر؛ ۱ می ۲۰۲۲:

نه به جنگ آمریکا-ناتو با روسیه!

نه به جنگ جهانی سوم!

آنچه باید نابود شود این سیستم است؛ نه بشریت.

ما آینده ای که آنها برایمان تدارک دیده اند را نمی پذیریم- زمان این فرا رسیده است که برای یک انقلاب واقعی سازماندهی شویم

از انقلاب، وبسایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا.

ترجمه از حزب کمونیست ایران (م ل م)

متن pdf فارسی

امروز، در حالی که امپریالیست های روس اوکراین را اشغال کرده اند و آمریکا، متحدان امپریالیست اروپایی اش در ناتو را گرد آورده تا جنگی پیشگیرانه با روسیه به پا کند (جنگی که واجد خطر واقعی رویارویی ابرقدرت ها و هولوکاست هسته ای کل سیاره زمین است) توده ها باید دست به کار شوند. در اول ماه می برای به صدا در آوردن زنگ خطر با ما همراه شوید، تا همصدا بگوییم:

نه به جنگ آمریکا-ناتو علیه روسیه! نه به جنگ جهانی سوم!

امروز، در حالی که این جنگ – و همچنین شدت یابی تخریب محیط زیست- هستی بشریت را تهدید می کند…

امروز در حالی که هر ساله، تعداد فزاینده ای از افراد  – در پی آمد خشکسالی، قحطی و سیل ایجاد شده توسط تخریب محیط زیست- از خانه هایشان رانده می شوند و در حالی که جنگ های خونین برای غارت و منافع امپراتوری برپا می شود و رنج های وصف ناپذیر و فوق استثمار جنوب جهانی وجود دارد و در حالی که توده ها در مرز کشورهای ثروتمند امپریالیستی در آبهای سرد مدیترانه و صحراهای سوزان آمریکا هلاک می شوند…

امروز در حالی که زنان و افراد از جنسیت های مختلف در برابر همه گیری جهانی خشونت، تحقیر و فرایند انسان زدایی – از جمله پرونوگرافی و قاچاق سکس- زیر شلاق های انتقام مردسالاری احیا شده رنج می برند  و زیر دستان زن ستیزان خشن، از کاتولیک های های فاشیست لهستان گرفته تا طالبان های تگزاس قرار دارند…

امروز در حالی نظم اجتماعی حاکم در سراسر جهان توسط عملکردهای همین سیستم از هم گسسته است و شاهد عمیق شدن وحشتناک شکاف بین کشورهای فقیر و کشورهای ثروتمند هستیم و در شرایطی که نیروهای فاشیستی گردهم می آیند تا مکانیسم های سرکوب را تصاحب کنند…

توده ها باید دست به کار شوند.

این جنگ و سایر وحشت های از این قبیل محصول همین سیستم- یعنی سیستم سرمایه داری- امپریالیستی- است.

آنچه باید نابود شود این سیستم است؛  نه بشریت!

باب آواکیان رهبر و اندیشمند انقلابی، اخیرا عنوان کرد که «بشریت دیگر نمی تواند اجازه دهد که دو طرف امپریالیست ها بر جهان حکومت کنند و بر سر این موضوع که کدام یک از آنها بر این  وضعیت مسلط شوند، درگیر جنگ شوند؛ «جنگی که تهدیدی واقعی و بسیار جدی برای آینده و حتی هستی بشر است». آواکیان اشاره کرد اگرچه ما در شرایط فعلی با چشم اندازی واقعا وحشتناک روبه­رو هستیم، اما «همچنین این امکان وجود دارد که بتوانیم از این شرایط چیزی به واقع مثبت و کارآمد بیرون بکشیم- یعنی یک انقلاب، برای پایان دادن به این سیستم و به وجود آوردن چیزی که اساسا بهتر است. »

امروز، در حالی که همه ی اینها را پیش چشم داریم، ما جرات می کنیم بگوییم:

ما آینده ای که آنها برایمان تدارک دیده اند را نمی پذیریم- زمان آن فرارسیده است که برای یک انقلاب واقعی سازماندهی شویم

زمان آن فرا رسیده است که با حقیقت مواجه شویم: دهه ها است که، تمام خشم و نارضایتی از نظم موجود و جنایات آن، امیدها و آرزوها برای جهانی بهتر در افق تنگ امکان های نظم موجود، محصور شده است؛ و نهایتا به نقدی نرم از سیستم خلاصه می شود. این در حالی است که – آنچنان که در انتخابات اخیر دیدیم- این سیستم زندگی بشریت را خفه کرده است. گفتمان انقلاب به آینده ای دور و خیالی فروکاسته شده یا به شیوه ای مرسوم و مد رایج به ابزاری برای پیش برد رفرمیسم تنزل داده شده است. واقعیت ارزش ها و هنجارهای «جمهوری­خواهی» خود را در حمایت تمام احزاب بزرگ فرانسه از وحشت و جنایات فرانسه در مستعمره های سابق یا مجددا استعمار شده نشان می دهد، این ارزش ها خود را در دمیدن آتش جنگ در اکراین و تحقیر مسلمانان آشکار می کند و همگی اینها توسط اتحاد تهاجمی شونیسم امپریالیستی فرانسوی ای حمایت می شود که تجدید حیات یافته است.

برای تغییر بنیادی جامعه، باید قدرت را به دست بگیریم. و این به معنای سرنگونی قدرت دولتی موجود و برقراری سیستم دولتی جدید است؛ سیستمی سوسیالیستی که پاسخگوی نیازهای توده ها باشد، مبارزه را برای تحقق جهانی کمونیستی پی بگیرد و بر استثمار، ستم، جنگ و تخریب محیط زیست (که بخش های جدایی ناپذیر این سیستم سرمایه داری- امپریالیستی هستند) نقطه پایانی بگذارد. مجموعه ی اهداف، اصول و سامان عینی این جامعه­یِ به صورت ریشه­ای نوین، توسط باب آواکیان در قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین آمریکای شمالی، الگوسازی شده است و چارچوب های نظری جدیدی را برای رهایی نوع بشر توسعه داده است: کمونیسم نوین.

اما، آیا امکان موفقیت چنین انقلاب واقعی­ای صرفا یک خیال است؟ خیر- آنچه خیالی است این ایده است که سیستم جهانی حاضر بتواند به گونه ای اصلاح شود که تبدیل به سیستمی شود که هیچ گاه نبوده و نخواهد بود. واقعیت این است که انقلابی واقعی می تواند به ثمر رسد؛ چنین انقلابی در کشورهای امپریالیستی تنها در لحظه هایی مثل همین امروز ممکن می شوند: یعنی زمانی که سامانِ خودِ سیستم موجب از هم گسستگی جامعه شده، زمانی که شکاف های عمیق در درون طبقات حاکم نمی تواند برطرف شود و در نتیجه سیستم وحشت های بی سابقه ای تولید می کند تا جایی که خطر نابودی بشریت می رود. در چنین لحظاتی است که میلیون ها انسان به گونه ای بی­سابقه در جهت زیر سوال بردن مشروعیت اوضاع سوق می یابند و به صورت جدی در پی بدیل وضعیت هستند- بدیلی که می تواند به سرعت اعضای خود را جذب کند ( اگر یک نیروی انقلابی، استراتژی علمی ای ارائه دهد که منطبق بر ظرفیت های واقعی برای برون رفت از دیوانگی موجود باشد و پیگیرانه مبارزه را به پیش ببرد)

همه اینها یک معنی دارد: بر عهده ی شما است که درگیر علم کمونیسم نوین شوید، و همزمان خود را درگیر با افرادی کنید که در حال ساختن جنبشی برای یک انقلاب واقعی هستند. و زمانی که از کموینسم نوین سخن می گوییم منظورمان گشایش تاریخی که آواکیان با تکیه بر پیشرفت های حقیقی تئوری و پراتیک انقلابی گذشته و مواجهه با اشتباهات و ریشه های آن اشتباهات ارائه داده و به این ترتیب چارچوب تئوریک نوینی را برای رهایی بشر فراهم آورده است.

به وبسایت ما مراجعه کنید، با ما تماس بگیرید و بخشی از رها کنندگان نوع بشر شوید.

Revolutionary Communist Manifesto Group –

Write: rcmanifestogroup@gmail.com

Pour articles de Bob Avakian en francais:

aworldtowinns.co.uk/french

www.revcom.us

@TheRevcoms

YouTube.com/TheRevcoms

ترجمه از حزب کمونیست ایران (م ل م)