به مردم جهان: بانگ انقلاب برخاسته از ایران، متعلق به همۀ شما است!

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

فارسی PDF

ENGLISH PDF

Turkish PDF

French PDF

بلوچی

پشتو

خیزش بزرگ و شگفت انگیزی که در چهارگوشۀ ایران مانند گل آتش شکفته است، یک رخداد «ایرانی» نیست! غریو رهایی است که از گلوی بشریت تحت ستم، به ویژه نیمۀ مونث آن فریاد زده می شود و در جستجوی راهی است برای خلاصی از ستم های  شرورانه و رنج های بی شماری که دولت فاشیست دینمدار جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل می کند. صدایی که از ایران برخاسته، با وجود خود ویژگی و یکتایی اش، اما فریاد رهایی بشریت است! به همین علت مردم دنیا از افغانستان و دیگر نقاط خاورمیانه تا آفریقای گرسنه و به تاراج رفته، و حتا مردم کشورهای مرفه تر امپریالیستی اروپا و آمریکای شمالی با آن همذات پنداری کرده و به شور آمده اند. قتل بیرحمانۀ ژینای جوان (مهسا امینی) به دست «گشت ارشاد» منفور جمهوری اسلامی چکانندۀ این خیزش بود، اما در نظامی که بردگی زنان از ستون های اصلی اش است، این خیزش از مدتهای مدید در انتظار  سربرآوردن بود. مردم جهان، با دیدن تصاویر شورانگیز رزم و مبارزۀ زنان ایران که بر برج و باروی بردگی پدر/مردسالاری می کوبند، به وجد آمده اند. چرا که به آنان امید و الهام میدهد که می توان از شر هر گونه ستم در هر گوشه جهان خلاص شد. آن ها در رزم و مبارزۀ این زنان، گوشه ای از ظرفیت عظیم بشریت در ریشه کن کردن ستم و استثماری که ما را احاطه کرده و ساختن جهانی کاملا متفاوت را می بینند. این احساس به ویژه در شرایطی که حتا سیاره مان بر لبۀ پرتگاه نابودی ایستاده و تبه کارانِ سرمایه داری-امپریالیستی بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا و روسیه، جهان را تهدید به یک «آخرالزمانِ» هسته ای می‏کنند، تشدید می شود. 

پس ما شما مردم جهان – و نه حاکمان مرتجع تان – را فرا می خوانیم تا در کنار خیزش مردم ایران بایستید. حاکمان ارتجاعی، به ویژه حاکمان کشورهای امپریالیستیِ غرب و امپریالیست های آمریکایی به طور اخص، با بلند کردن پرچم همبستگی با خیزش، بیشرمانه سعی میکنند بر این حقیقت پرده بیاندازند که آنان به مدت چند دهه به خاطر تامین سود و منفعت خود و تحمیل سلطۀ جهانی شان، مردم ایران و خاورمیانه را تحت ستم نگاه داشته اند و کودتاهای خونین و شیوخ مرتجع و شاهان شکنجه گر را بر کشورهای این منطقه تحمیل کرده اند. دیگر بس است! به میدان بیایید و تصورش را بکنید که مردم ایران در کنار خود چهره های مصمم مردم کشورهای امپریالیستی و دیگر کشورهای دنیا را ببینند که همراه آنها در خیابان ها بر خاسته اند و اراده شان را برای مبارزه و نبرد برای ایجاد یک دنیای نوینِ و کاملا متفاوت اعلام می کنند.

ما می دانیم که باز کردن مسیر یک انقلاب واقعی در ایران، چهرۀ خاورمیانه و تمام جهان را عوض خواهد کرد. و افق های مردم در هر گوشه جهان نسبت به امکان یک راه انقلابی برای خلاص شدن از شر سیستم سرمایه داری امپریالیستی که قاتل هر نوع زندگی است و بیرحمی بی پایانش علیه کرۀ زمین و هشت میلیارد مردم آن، خُرد کننده است، بالا خواهد برد. پس نمی توانیم اجازه دهیم که این فرصت از دستمان برود. نیروهای قدرتمندی در داخل و خارج ایران در صحنه اند و تلاش می‏کنند تا سر و ته اوضاع را با آرایش چهرۀ نظم کهنۀ ستم گرانه به هم آورند – آن طور که در «بهار عربی» مصر به طرز دردناکی تجربه کردیم. نباید اجازه تکرار آن را داد.

جمهوری اسلامی ایران یک دولت دیکتاتوری سرمایه داری است که توسط رژیم دینمدار و فاشیستی شیعه اعمال می شود. این رژیم به ظاهر متفاوت از رژیم های ارتجاعی «متعارف» در دیگر کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم است. اما بگذارید صراحتا بگوییم که جمهوری اسلامی همواره بخشی لاینفک و تابع سیستم جهانیِ سرمایه داری- امپریالیستی بوده است. یک سیستم جهانی سرمایه داری که تحت سلطه و کنترل قدرت های عمده ای مانند آمریکا و اروپا و همچنین امپریالیست های چین و روسیه است و امروز بر سر این که کدامیک سهم بیشتری از به توبره کشیدن جهان و تحمیل استثمارشان را داشته باشند در رقابتی حاد با یکدیگرند. خصلت تخاصم میان بنیادگرایی اسلامی و قشر حاکم امپریالیستی، سال ها پیش توسط باب آواکیان رهبر کمونیست انقلابی و معمار کمونیسم نوین، تحت مفهوم «دو منسوخ» تحلیل شد. او نشان دادکه عروج بنیادگرایی اسلامی در واقع «تجلیِ غریبی» است از کارکرد سیستم  سرمایه داری امپریالیستی. او تاکید کرد که سمت گیری با یکی از این دو نیروی ارتجاعی (بنیادگرایی اسلامی و امپریالیسم) موجب تقویت هر دوی شان می شود. اما بسیاری از جنبش های مترقی جهان، این حقیقت را ناشنیده گرفتند و می گیرند؛ چرا که تصمیم گرفته اند به جای تغییر رادیکال جهان، به انتخاب از میان «بد و بدتر» رضایت دهند و بشریت را تسلیم «فجایع کمتر بد» کنند. بنیادگرایی اسلامی به طور کلی و جمهوری اسلامی ایران به طور اخص، هرگز «ضد امپریالیست» نیستند. آنها بخشی از بسته بندی سیستم سرمایه داری- امپریالیستی هستند که بر جهان سلطه دارد و همه ملاهای مهر بر پیشانی حک کرده، بدون استثناء، در زیر بال و پر امپریالیست ها پناه می گیرند و اگر جایی زیر چتر امپریالیست های غربی نیابند، به داخل خیمۀ رقبای امپریالیست آنها مانند پوتینِ در روسیه و شی جی پین در چین می خزند.

پایان دادن به رنج های بیشمار مردم تحت این رژیم، به شدت وابسته به تحقق یک انقلاب است. انقلابی که فقط به دست توانای میلیون ها و تحت رهبری یک پیشاهنگ انقلابی با هدف سرنگون کردن این رژیم دینمدار فاشیست و آزاد کردن ایران از شبکۀ مرگبار سیستم سرمایه داری امپریالیستی، می تواند محقق شود. یعنی با انجام یک انقلاب کمونیستی و استقرار «جمهوری سوسیالیستی نوین». امروز برای باز کردن مسیر انقلاب، نیاز داریم که بر سه مانع چیره شویم: یکم: سرکوب خونین توسط دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی به ویژه آدمکشان سپاهی، ارتش و پلیس که هنوز قدرت زیادی دارند. دوم: خیال های واهی و ساده لوحانه که گویا «قدرت های جهان» به انتقال ایران از یک رژیم دینمدار به یک رژیم بورژوا- دموکراتیک و رها از سلطه امپریالیستی کمک خواهند کرد! نیروهای مهمی در میان مخالفان جمهوری اسلامی هستند که با پشتوانۀ امپریالیست های غربی، این گونه توهمات خطرناک را رواج می دهند. سوم: غلبه بر فقدان خطرناک یک درک علمی در میان خود توده های به پا خاسته در مورد محتوای انقلاب و همچنین در مورد این که امروز در میانۀ امواج توفانی که نظم جهان را پاره پاره کرده است، واقعا امکان ایجاد یک گشایش انقلابی برای رهایی بشریت وجود دارد.

ما از شما مردم جهان در افغانستان، آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، اوکراین، مصر، بنگلادش،  آلمان، فرانسه، ترکیه، تونس، عراق، هند، پاکستان و … می خواهیم که در کنار خیزش مردم ایران بایستید و اشتیاق سوزان خود به داشتن یک جهان بنیادا نوین و میلیون ها بار بهتر را به امیدی که در دل زنان و مردان عصیانگر ایران تپنده و جاری است، پیوند بزنید.

مسائل بزرگی در مقابل ما است. از جمله اینکه: یک انقلاب واقعی چیست؟ چگونه می توان پتانسیل انقلاب را از طریق بنای جنبشی قدرتمند برای انقلاب، تبدیل به خودِ انقلاب کرد؟ و چرا برای بنای جنبشی برای انقلاب و تحقق انقلاب، ضروری است که توده ها را در شناخت و اتکاء و توان به کار بستن کمونیسم نوین که توسط باب آواکیان به عنوان یک چارچوب کاملا نوین برای رهایی بشریت از نظام طبقاتی تکامل یافته است، رهبری کنیم؟ این مسائل و بسیاری مسائل دیگر، به زبان فارسی در وبسایت حزب ما، حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)   cpimlm.org و کانال های فضای مجازی مان و  به زبان انگلیسی و اسپانیایی در  وبسایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا  revcom.us موجود است. به آنها رجوع کنید و در تحقق این آرمان رهایی بخش همراه ما باشید.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۳۰ مهر ۱۴۰۱/ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲

www.cpimlm.org

instagram:CPIMLM

twitter: CpimlmC

Telegram: @newcommunism

Facebook: cpimlm1380

www.revcom.us

ViSdp: Karamer, 70178Stuttgart