قیام مسلحانۀ پنجم بهمن سربداران آمل از زبان یکی از رزمندگان شرکت کننده در قیام

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

برای نخستین بار بخشهایی از صدای یکی از رزمندگان شرکت کننده در قیام سربداران منتشر می شود. این فایل سی و چهار سال پیش به وسیلۀ ضبط صوت و روی نوار کاست ضبط شد و طی سالهای اخیر توسط رفقای ما به فرمت MP3 تبدیل شد و اینک توسط آرشیو حزب جهت انتشار عمومی در اختیار ما قرار گرفته است.

وقایعی که در این فایل میشنوید شامل رویدادهای ورود سربداران به شهر آمل در شامگاه پنج بهمن ۱۳۶۰ تا عقب نشینی به باغ نارنج در بعد از ظهر ششم بهمن است. در دقیقه ۳۱ فایل یک قطعی سی ثانیه ای وجود دارد که مربوط به تغییر نوار کاست هنگام ضبط صدا است.

امید است انتشار اسناد مربوط به مبارزه مسلحانۀ سربداران به گسترش هر چه بیشتر آگاهی عمومی درباره این قیام پرافتخار و دستاوردها و جمعبندی های پیرامون این رویداد تاریخی در جنبش کمونیستی و انقلابی ایران منجر شود.

انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) ۵ بهمن ۱۳۹۸/ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۰