شبح پاریسی من

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به مناسبت صد و پنجاهمین سال تأسیس کمون پاریس در مارس ۱۸۷۱

من شبحِ صد و پنجاه ساله­ای را می­شناسم که روی پاریس پرواز می­کند.

بالاتر از ایفلِ گردان دراز

چراغهای پتیارۀ شانزلیزه[۱]

باغهای بدقوارۀ وِرسای[۲]

سالنهای مُد، کاخ الیزه[۳]، اُپراهای حقیر میلیون­پولی

کلیسای نکبتی مُنمارت[۴]

و آن دلقکهای سه رنگِ «آزادی برادری برابری»[۵] که از هر ماتحتی آویخته شده ­اند.

شبح من

 با موهای ژولیده و دامن دود گرفته­ اش

سبیلهای زرد از تنباکوهای ارزان

پاهای کوچک گرسنه

و سینه­ ای مُشَبَّک از باروت

چنان که گویی از هر حفره ­اش فانوسی برافروخته­ اند،

پرواز می­ کند؛

سنگین، سر خوش، سرگردان.

از پس­ کوچه ­های لوکزامبورگ و سَندونی[۶]

بولوار یخ­زدۀ نِوسکی[۷]

خانۀ پاولف[۸]

از یِنان[۹] هانوی[۱۰]، کرامه[۱۱]، ناگزالباری[۱۲].

شبح من

بی ­تاب و بی­ وطن­تر از باد می­گذرد

از کارتیه­ لاتن[۱۳]

رائوکانو[۱۴]، دشت بهینی[۱۵]

از فراز استادیوم شهر آمل[۱۶]

آهای شبحِ شهر به شورش آغشتۀ من!

پایین نیا!

آرام نگیر!

نخواب!

پاریس بی تو «از نزدیک شبیه گُه سگ است[۱۷]»!

صحاف اسفند ۱۳۹۸


[۱] خیابان معروف توریستی، تجاری و ثروتمند شهر پاریس

[۲]  شهری در نزدیکی پاریس که محل استقرار بورژوازی و ارتش فرانسه پس از استقرار کمون بود

[۳] مقر رسمی ریاست جمهوری فرانسه

[۴] کلیسای سکره­ کُر برفراز تپۀ مونمارت در پاریس که به سال ۱۸۷۳ برای طلب بخشش از گناهان سرزده در کمون پاریس با رأی مجلس ملی فرانسه ساخته شد.

[۵]  اشاره به پرچم و شعارهای جمهوری فرانسه

[۶]  دومحلۀ شهر پاریس که از سنگرگاه­های کموناردها بودند

[۷]  بولواری در شهر پتروگراد و از کانونهای اصلی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه

[۸]  خانۀ معروفی در شهر استالینگراد (ولگاگراد) که از سنگرهای مستحکم سربازان ارتش سرخ در مقاومت علیه ارتش آلمان نازی بود.

[۹] منطقۀ پایگاهی محل استقرار ارتش سرخ چین و مائو تسه دون در دوران جنگ دراز مدت خلق (۱۹۲۷-۱۹۴۹)

[۱۰]  پایخت ویتنام و اشاره به جنگ آزادی بخش ویتنام شمالی علیه آمریکا در فاصله سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵

[۱۱]  نام روستایی میان اردن و فلسطین که در  ۲۱ مارس ۱۹۶۸ صحنۀ نبرد پیروزمند چریکهای سازمان آزادی بخش فلسطین با نظامیان اسرائیل و اردن بود. 

[۱۲]  روستایی در منطقۀ بنگال هند که قیام مسلحانۀ تندر بهاری مائوئیستهای هندی به رهبری چارومازومدار در ماه مه ۱۹۶۷ در آنجا رخ داد.

[۱۳]  از محلات مرکزی پاریس و از کانونهای جنبش مه ۱۹۶۸

[۱۴] زاغۀ فقیرنشینی در حاشیۀ شهر لیما پایتخت پرو و از مراکز فعالیت حزب کمونیست پرو (راه درخشان) در سالهای دهه ۱۹۸۰

[۱۵]  دشتی در نپال و محل یکی از عملیاتهای وسیع ارتش خلق و مائوئیستهای نپالی در سال ۲۰۰۲

[۱۶]  اشاره به تیرباران ۹ نفر از کمونیستهای شرکت کننده در قیام سربداران در روز ۹ بهمن ۱۳۶۰ در استادیوم شهر آمل

[۱۷] تشبیهی از غلامحسین ساعدی درباره پاریس در یکی از نامه ­هایش در دوران تبعید.