گزارش از تظاهرات در اعتراض به قتل جورج فلوید و نژادپرستی در شهر هامبورگ آلمان

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

تظاهرات روز شنبه ۶ ژوئن ۲۰۲۰ در مقابل شهرداری هامبورگ برگزار شد و پانزده هزار نفر از ملیت های مختلف در دفاع از شورش علیه نژادپرستی درآمریکا و همچنین علیه نژادپرستی در آلمان در آن شرکت کردند. اکثرا جوانان آلمانی بودند اما مهاجرین افغانستانی و آفریقایی تبار و ترک و کرد و ایرانی و غیره هم در میان جمعیت حضور داشتند. سخنرانها نه فقط علیه به قتل رسیدن سیاهان در آمریکا بلکه همچنین علیه رشد فاشیسم در آلمان و کل اروپا و کشته شدن مهاجرین به دست فاشیستها و با همکاری پلیس آلمان تاکید داشتند. اسامی قربانیان خشونت فاشیسم و پلیس آلمان هم بلند خوانده میشد. شعارهای جمعیت: «بدون عدالت، صلح و آشتی در کار نیست»، «زندگی سیاهان مهم است»، «سکوت علیه نژادپرستی همدستی با آن است»، «ما همه جورج فلوید هستیم»، «نمیتوانیم نفس بکشیم». جمعیت بسیار فشرده بود و هر بار پلیس گردهمایی را خاتمه یافته اعلام میکرد اما جمعیت هو میکرد و از جایش تکان نمیخورد. یک روز پیش از این جلوی کنسولگری آمریکا تظاهرات بزرگی برگزار شد که جمعیت حاضر در آن حدودا پنج هزار نفر بود.

هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) با پلاکاردهای «بس است دیگر! وقت آن است که این سیستم ستم و کشتار برود! نیاز به انقلاب داریم»، «انقلاب و نه چیزی کمتر» و «جلوی رژیم فاشیستی ترامپ/پنس بگیریم»، پوسترهای طرح جلد کتاب «کمونیسم نوین» و باب آواکیان با امضاهای حزب و وبسایت «انقلاب» و… در این تظاهرات حضور داشتند و آخرین بیانیه باب آواکیان در مورد خیزش اخیر به زبان انگلیسی و آلمانی در میان جمعیت پخش شد. همچنین عده ای از طرفداران کمونیسم نوین در هامبورگ هم در این تظاهرات شرکت داشتند که بیانیه اخیر باب آواکیان به انگلیسی و آلمانی را پخش کردند. یکی از هواداران کمونیسم نوین که از قبل برای خواندن بیانیه نام نویسی کرده بود پانزدهمین نفر بود که بیانیه باب آواکیان را به زبان انگلیسی خواند و مورد استقبال جمعیت قرار گرفت.

فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) در آلمان