فیلمی دربارۀ کارزار ۶۰ روزۀ مبارزه برای بیرون راندن رژیم فاشیستی ترامپ/پنس (باز زیرنویس فارسی)

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

توضیح: حزب کمونیست انقلابی آمریکا (RCP) از روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۵ شهریور ۱۳۹۹) یک کارزار مبارزۀ ۶۰ روزه در شهرهای مختلف آمریکا به منظور مبارزه علیه رژیم فاشیستی ترامپ/پنس و با هدف انداختن این رژیم از قدرت را آغاز کرده است. فیلم زیر به منظور توضیح و تشریح اهمیت این کارزار و مبارزه علیه رژیم فاشیستی ترامپ توسط فعالین این حزب تهیه شده و توسط هواداران حزب ما به فارسی ترجمه و زیرنویس شده است.