خوب نگاه کنید این افغانستان بعد از صلح ترامپ و طالبان است

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

حملۀ تروریستی صبح امروز در پوهنتون کابل به کشته شدن ۲۲ غیر نظامی و زخمی شدن همین تعداد منجر شد. زنان و مردان جوانی که در کلاسهای درس در خون خود غرق شدند و افغانستان و همۀ مردم آزادی خواه جهان را ماتم زده کردند. بار دیگر کابل سوگوار جوانان و مردمش شد. تاکنون هیچ گروه و دسته ای مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. اما مگر فرق میکند تروریستها از چه گروه و تفکری باشند؟ در افغانستان بلازده برای همۀ آنها در حکومت رسمی و حکومت غیر رسمی جا هست. از طالبان و حکمتیار و القاعده تا ربانی و عبدالله و دوستم و دیگران.

همین چند ماه پیش نمایندگان امپریالیسم آمریکا با سران طالب توافقنامۀ «صلح» امضاء کردند. همان قوای آمریکا که نوزده سال پیش با شعار «دمکراسی و امنیت و نابودی طالبان» شهرها و دهات و مردم افغانستان را بمباردمان کردند. در چهل سالۀ اخیر[۱] افغانستان کی رنگ آرامش دیده است؟ از کودتای ۶ جدی و تجاوز امپریالیسم روس و جنگ ده ساله تا جنگهای تنظیمی گروه ها و ملیشه های اسلامگرا. از آمدن طالبانِ مورد حمایت پاکستان تا اسلامگراهای مزدور ایران و نوچه های عربستان و ترکیه.

افغانستان خسته است از جنگ و اشغال امپریالیستی، از جنگ سالاران اسلام گرا، از زن کُشی و ترور، از آوارگی و استثمار و ظلم، از جهل و خرافه ای که امپریالیست های آمریکایی و اسلام گرایان دست در دست هم بر مردم افغانستان تحمیل می کنند.  تروریستهای امروز به مرکز علم شهر کابل حمله کردند، درست مثل طالبان. آنها بیشتر زنان دانشجو را تارگت حملات خود میکنند، مثل بوکوحرام و داعش. آنها خواست طالبان را اجرا کرده اند که خواستار ممنوعیت علم آموزی زنان شده بودند. همان پوهنتونی که روزگاری زنان مائوئیست در روز هشت مارچ در آن بیانیۀ می دادند و از آزادی و برابری و انقلاب می گفتند.

حزب ما همدردی عمیق خود با رفقای افغان و تمام مردم زحمتکش افغانستان را اعلام می کند. ما خود را از شما جدا نمیدانیم و مرگ و اندوه و رنج شما، قلب ما را می فشارد. درست مثل وقتی که مردم افغان ما به دست پولیس رژیم ایران در آتش میسوزند یا در آب غرق میشوند. همانطور که حزب ما پیشتر نوشت:

«دردناک این است که مردم افغانستان علاوه بر دردی که از قوانین ضدبشری جمهوری اسلامی متحمل می شوند، قربانی جنایت و وقاحت همزمان هیئت حاکمۀ افغانستان و همچنین ارتش آمریکا هستند. سرزمین افغانستان بیش از چهل سال است که عرصۀ اشغالگری و جنگ و تجاوز قوای امپریالیستی و اسلامگرا از ارتش امپریالیستی شوروی و دولت دست نشاندۀ خلقی ها تا اسلامگرایان مرتجع جهادی و تنظیمی و طالبان و ارتش آمریکا و ناتو بوده است. دولتهای مرتجع ایران، پاکستان، عربستان سعودی و غیره هم هر یک به سهم خود در خون و آتش تحمیل شده به مردم افغانستان نقش داشته اند»[۲].

در مبارزه علیه تروریسم اسلامگرا، علیه جنگ ویرانگر امپریالیسم آمریکا در افغانستان و دخالت های دولتهای مرتجع ایران، پاکستان، عربستان خود را در کنار شما و در صف مبارزۀ بر علیه دو پوسیدۀ امپریالیسم و اسلامگرایی میدانیم. راه خلاصی مردم افغانستان از ادبار و رنج ناضروری که هر روز میبینیم، در انقلاب کمونیستی است و نه چیزی کمتر از آن. مثل ایران، مثل سوریه، مثل پاکستان و هر جای دیگری از سیارۀ ما که در کمند بهره کشی و ستم نظام سرمایه داری افتاده است.

شورش علیه دنیای کهنه بر حق و ساختن دنیای نو ضروی است. از خاورمیانه تا قلب آمریکا، مردم به نهضتهای انقلابی نیاز دارند که جوانان انترناسیونالیست با علم کمونیسم نوین در رهبری آن قرار گرفته باشند. لازم است تلاش و مبارزۀ ما به آنجا برسد که مردم سرانجام خود را از حصارهایی که مانع خیزش شان علیه ستمگران میشود، خلاص کنند. این چیزی است که به رهبران استراتژیک انقلاب ضرورت دارد. رهبرانی با دانش و روش علمی و نگاه استراتژیک به انقلاب تا بر شمار زیادی از مردم اثر بگذارند و مبارزات آنها را به سوی هدف یک انقلاب واقعی پیش ببرند. در تمام این راه دانشجویان میتوانند حصۀ مهمی بگیرند.

ما در ماتم کشته شدن دانشجویان و غیر نظامیان پوهنتون کابل سوگوار هستیم. اما این ماتم را به خشم علیه دشمنان مردم بدل کنیم و برای انقلاب واقعی سازماندهی کنیم.  

زنده باد انقلاب کمونیستی

انترناسیونال است نژاد انسانها

حزب کمونیست ایران (م ل م)

۱۲ عقرب (آبان) ۱۳۹۹. ۲  نوامبر ۲۰۲۰


[۱]  درباره تاریخ چهل سالۀ اخیر افغانستان به این جزوه نگاه کنید که در وبسایت حزب کمونیست ایران (م ل م) قابل دانلود است: جنگ افغانستان زخمی بر پیکر بشریت که باید التیام یابد. نوشتۀ ژیلا انوشه. از انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م). ۱۳۹۹

[۲]  جنایت فاشیستی رژیم ایران علیه مهاجرین افغانستانی را قویا محکوم میکنیم. اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م). ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹