بر افغانستان چه گذشت؟

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تحولات اخیر افغانستان که به خروج ارتش اشغالگر امپریالیسم آمریکا و سقوط دولت دست نشانده شان در کابل و روی کار آمدن دوبارۀ توحش طالبان منتهی شد، جهانیان را حیرتزده کرد. سوالاتی از این دست مدام در میان مردم مطرح میشدند که بر افغانستان چه گذشت؟ چرا طالبان اینقدر سریع قدرت را قبضه کردند؟ آمریکایی ها چرا افغانستان را ترک کردند؟ نقش پاکستان، ایران و چین در بحران جاری در افغانستان چیست؟ و غیره. دادن پاسخهای قطعی به تمام این سوالات شاید هنوز مقدور نباشد، اما ضرورت دادن یک چشم انداز کلان از وقایع اخیر افغانستان حس میشود. به این منظور تعدادی از جزوات، مقالات و اعلامیه هایی که حزب ما طی یک سال اخیر درباره تحولات افغانستان منتشر کرد را بازنشر میکنیم.