مصاحبه با باب آواکیان در برنامه انقلاب نه چیزی کمتر

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در اکتبر ۲۰۲۲ برنامه «انقلاب و نه چیزی کمتر» مصاحبه ای کاملا متفاوت با باب آواکیان، رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا و سازنده سنتز نوین کمونیست انجام داد. مصاحبه ای که در نوع خودش بی نظیر هست. مصاحبه ای که در این دنیای وحشتناک و پروپاگانداهای ضد کمونیستی، امید به ایجاد یک جامعه و زندگی کاملا متفاوت را به انسان باز می گرداند و باید به میان میلیون ها نفر برده شود.
در این مصاحبه ها، شما یک رهبر کمونیست را می بینید که مردم را دعوت به انقلاب می کند — انقلابی که از تمامی انقلابات بشری تا به حال متفاوت است و هدف آن نجات نوع بشر است.
کارکرد سیستم سرمایه داری، تضادها و نیازهای جبری اش، نه تنها میلیاردها انسان را محکوم به زندگی در فقر و محرومیت کرده بلکه حیات نوع بشر را به خطر انداخته است. حتا حیات کرۀ زمین و بقای نوع بشر به رهایی از ستم و استثمار طبقاتی سرمایه داری گره خورده است. تنها راه، انقلاب کمونیستی است و نه چیزی کمتر.
این آنقلابی است که هدف آن سرنگون کردن دولت های حاکم و ریشه کن کردن شیوه تولید سرمایه داری همراه با تمامی روابط اجتماعی و ارزش هایش است.
پس، همه باید یک شانس دیگر به خودشان بدهند. هرکس که در این جامعه محکوم به زندگی پر از درد و رنج و حقارت و اسارت است و هرکسی که در چنین وضعی نیست اما از سیستمی که چنین وضعی برای اکثریت مردم هر کشور و مردم جهان به وجود آورده، منزجر و متنفر است، اما امیدش کم است که می توان کاری کرد، باید چند ساعت از وقت خودش را بگذارد و با ذهنی به دور از پیش فرض ها این مصاحبه را گوش کند. بدون پیش فرض … یعنی هیچ پیش داوری نداشته باشید، مطمئن باشید که افکار جدیدی را خواهید شنید، افکاری که به بسیاری از سوالات شما پاسخ می دهد و همچنین سوالات کاملا متفاوتی را در ذهنتان به وجود می آورد…
در این دنیای تاریک و پر از رنج های غیر ضروری، ما کمونیستها وظیفه ای بسیار سنگین داریم . اجازه بدهید در سطح کاملا نوینی صف آرایی کنیم و با پروپاگاندای دشمن مقابله کنیم و در جبهه ای وسیع با توده های تحت ستم و استثمار جهان، موج سوم انقلابات کمونیستی را به راه بیندازیم.
این مصاحبه را پخش کنید، با رفقا و عزیزانتان به آن گوش دهید. وقت تنگ است و دشمن در حال تهاجم.

مصاحبه باب آواکیان ۲۰۲۲ بخش اول

مصاحبه باب آواکیان ۲۰۲۲ بخش دوم

مصاحبه باب آواکیان ۲۰۲۲ بخش سوم