تئوری توتالیتاریسم و نقش سیاسی آن ـ باب آواکیان

به اشتراک گذاشتن
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

متن زیر از کتاب «دموکراسی: آیا بهتر از آن نمی توانیم عمل کنیم؟» نوشتۀ باب آواکیان (۱۹۸۴) است. این بخش از فصل ۶ این کتاب گزیده شده است. PDF را از زیر داونلود کنید.